Formularze rejestracji na spotkania konsultacyjne

Projekt aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym podlega 6-miesięcznym konsultacjom społecznym. Ogłasza je Minister Infrastruktury. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział oraz zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283, z późn. zm.).

Konsultacje społeczne projektu aPZRP
odbywają się od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 r.

Spotkania odbywają się w formule spotkań online (informacje szczegółowe poniżej). Formularze rejestracji zostaną uruchomione na 3 tygodnie przed spotkaniem.

Ze względu na panujące w tej chwili obostrzenia związane ze stanem epidemicznym i niewiadomą odnośnie czasu znoszenia ograniczeń, przygotowaliśmy dla Państwa spotkania w jednej z dwóch formuł. Na 4 tygodnie przed spotkaniem będziemy Państwa informować o formule spotkania. Spotkanie może zostać zorganizowane wg. jednej z poniższych formuł:

Spotkania stacjonarne – organizowane w przypadku całkowitego zniesienia obostrzeń lub w sytuacji gdy możliwe będzie zorganizowanie spotkania powyżej 100 uczestników. O miejscach spotkań będziemy Państwa informowali na stronie www.stoppowodzi.pl

Spotkania online – w sytuacji utrzymania obowiązujących w tej chwili obostrzeń (ograniczenie spotkań do 5 osób). Spotkania będą zorganizowane na dedykowanej platformie Webex, do której będą Państwo mieli dostęp bez konieczności logowania oraz będzie możliwy przez cały czas trwania spotkania. Uczestnicy spotkań w tej formule otrzymają z wyprzedzeniem mail z linkiem do spotkania online na wskazany podczas rejestracji adres email. Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego/urządzenia mobilnego.

 

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach konsultacyjnych bez względu na ich formułę jest bezpłatny. W przypadku spotkań online Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz  jakością  połączenia  internetowego  uczestników  spotkania.  Zalecamy  korzystanie ze stałego łącza i przeglądarki Chrome oraz wcześniejsze  zapoznanie  się z platformą Webex w celu przetestowania poprawności działania oraz ułatwieniu poruszania się po niej.

Informujemy, że spotkania będą rejestrowane.

W sprawach dotyczących rejestracji prosimy o kontakt z wykonawcą Wide Vision Agencja Komunikacji:
e- mail: konsultacje@stoppowodzi.pl
tel.: +48 881 708 988

Font Resize