Konferencja 8.12.2020 r.

Prezentacja nr 1 – Korzyści płynące z realizacji planów zarzadzania ryzykiem powodziowym

Prezentacja nr 2 – Administracja samorządowa w II cyklu planistycznym

Prezentacja nr 3 – Podejście metodyczne do analiz projektowych i wyłonione typy działań

Prezentacja nr 4 – Wyniki analiz przeprowadzonych w dorzeczach Wisły, Pregoły, Niemna i Dunaju

Prezentacja nr 5- Wyniki analiz przeprowadzonych w dorzeczach Odry i Łaby

Prezentacja nr 6 – Konsultacje społeczne projektów zaktualizowanych Planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP)

Font Resize