Termin wejścia w życie planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Publikacja nowych rozporządzeń przyjmujących Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Niemna, Łaby i Dunaju nastąpiła 2 i 8 grudnia 2022 r., a ich wejście w życie wyznaczono na 23 grudnia 2022 r.

Poniżej znajdują się linki do nowych rozporządzeń:

Natomiast obowiązujące rozporządzenia przyjmujące Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza Wisły, Odry i Pregoły będą utrzymane w mocy do 22 marca 2023 r. na podstawie, art. 47 i 89 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), która weszła w życie w dniu 21 grudnia 2022 r. Do tego czasu ma nastąpić publikacja zaktualizowanych PZRP dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły, a ich wejście w życie ma nastąpić 23 marca 2023 r.

Font Resize