Rozpatrzenie uwag i wniosków

Zakończył się proces rozpatrywania uwag i wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły oraz projektów planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby, Niemna i Dunaju (PZRP). Konsultacje społeczne były prowadzone przez okres dziewięciu miesięcy od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 r.

Każdy mógł wziąć w nich udział i złożyć do projektów dokumentów wnioski oraz uwagi. W całym kraju odbyło się 31 spotkań konsultacyjnych. Zgodnie z delegacją ustawową konsultacje społeczne projektów aPZRP/PZRP były ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury.

 

Po kliknięciu w przycisk z nazwą dorzecza pliki z tabelami otworzą się automatycznie.

Listy osób, które złożyły tożsame uwagi do projektów aPZRP dla dorzecza Wisły – działanie W_GZW_955

Listy osób, które złożyły tożsame uwagi do projektów aPZRP dla dorzecza Wisły – działanie W_GZW_978

Errata do tabeli uwag i wniosków z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły

Font Resize