Edukacja

Skuteczna edukacja w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest jedną z podstaw właściwego kształtowania przyszłych postaw obywatelskich. Niezmiernie istotne jest zatem przekazywanie rzetelnych i wiarygodnych informacji w tym zakresie, zarówno na etapie edukacji szkolnej jak i kształcenia specjalistów związanych zawodowo z szeroko pojętą problematyką gospodarki wodnej.

W ramach projektu Stop Powodzi opracowane zostały dwa pakiety edukacyjne:

  1. lekcji dla dzieci klas 4 – 6 szkół podstawowych pn.: Powódź? A co to takiego?
  2. oraz wykłady tematyczne dla studentów kierunków przyrodniczych, związanych z gospodarką wodną, inżynierią środowiska, ochroną przyrody itp. pn.: Plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

Lekcja: Powódź? A co to takiego? – dla klas 4-6 szkół podstawowych.

Zakres tematyczny lekcji: Powódź? A co to takiego? obejmuje zagadnienia związane z występowaniem zjawiska powodzi, przyczyn powstawania, rodzajów powodzi oraz sposobów zapobiegania i ograniczania jej skutków. Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się jak należy postępować w przypadku konieczności ewakuacji w trakcie powodzi, a także sprawdzić czy ich dom nie znajduje się w miejscu zagrożonym powodzią. 

Przekazane materiały umożliwiają przeprowadzenie lekcji zarówno w trybie stacjonarnym jaki i online. Czas trwania lekcji przewidziano na 45 min. Prezentację można dowolnie modyfikować w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci szkolnych oraz preferencji programowych danego roku nauczania.

Wykład: Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) – dla studentów kierunków związanych z gospodarką wodną.

Celem wykładu jest przybliżenie podstaw prawnych sporządzania oraz obszarów wdrażania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, przedstawienie zasad działania organów władzy publicznej w przygotowaniu dokumentów a także przybliżenie nowoczesnych metod i narzędzi planistycznych. Wykład obejmuje zarówno część teoretyczną – Wykład cz. I oraz studium przypadku – Wykład cz. II.

Przekazane materiały umożliwiają przeprowadzenie wykładu zarówno w trybie stacjonarnym jaki i online, a czas trwania każdej z części przewidziano na 45 min, co daje łącznie 90 min.

Prezentację można dowolnie modyfikować w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych studentów oraz preferencji programowych danego kierunku studiów.

Font Resize