Kampania społeczna

Aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) towarzyszą działania informacyjno-promocyjne Stop powodzi. Przedstawiamy najważniejsze realizacje, które są zaplanowane w najbliższym czasie:

STRONA INTERNOWA, FB i LINKEDIN WP

Strona www.stoppowodzi.pl jest głównym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi zarządzania ryzykiem powodziowym. Informacje na temat projektu ukazują się także na profilu FB Wód Polskich oraz Linkedin PGW WP.

BANNERY INTERNETOWE 

Specjalnie opracowane dla projektu aPZRP bannery, publikowane na wybranych portalach, informują o realizacji projektu i odsyłają użytkowników do strony www.stoppowodzi.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAKATY 

Plakaty dot. aPZRP również są źródłem informacji o a PZRP oraz jego finansowaniu. Plakaty można pobrać z naszej strony Link

KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE

Podczas realizacji projektu zaplanowano organizację 4 konferencje ogólnopolskie. Pierwsza z nich, poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia aPZRP zaplanowano w Warszawie w czerwcu. O szczegółach będziemy informowali w aktualnościach.

 

Font Resize