Publikacja rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym

W związku z opublikowaniem  przez Rządowe Centrum Legislacji  wszystkich rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym, po przeprowadzeniu przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych w 2016 r., poniżej zostały zamieszczone bezpośrednie linki do dokumentów.

Trzy rozporządzenia, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby) obowiązują od 23.12.2022 r., natomiast trzy pozostałe rozporządzenia, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły obowiązują od 23.03.2023 r.

 

Obszar dorzeczaObowiązuje odLink do rozporządzeń przyjmujących plany zarządzania ryzykiem powodziowym
Dunaj2022-12-23Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2481 https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000248101.pdf https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002481 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002481/O/D20222481.pdf
Pregoła                     2023-03-23Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2715 https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000271501.pdf https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002715 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002715/O/D20222715.pdf
Łaba2022-12-23Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2533 https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000253301.pdf https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002533 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002533/O/D20222533.pdf
Niemien 2022-12-23rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2491 https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000249101.pdf https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002491 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002491/O/D20222491.pdf
Odra2023-03-23Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2714 https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000271401.pdf https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002714 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002714/O/D20222714.pdf
Wisła2023-03-23Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/2739 https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000273901.pdf https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002739 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002739/O/D20222739.pdf
Font Resize