Projekty prognozy SOOŚ

PODSUMOWANIE PROCESU KONSULTACYJNEGO PROJEKTU PROGNOZ ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW APZRP/PZRP

Dobiegł końca proces rozpatrywania uwag i wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły (aPZRP) i projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby, Niemna i Dunaju (PZRP). Konsultacje społeczne prognoz oddziaływania na środowisko projektów aPZRP/PZRP były prowadzone od 15 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.

Każdy mógł wziąć w nich udział i złożyć do dokumentów wnioski oraz uwagi. W całym kraju odbyły się 3 spotkania konsultacyjne ukierunkowane tematycznie na poszczególne obszary dorzeczy Wisły, Dunaju, Pregoły, Niemna, Odry oraz  Łaby.

Dla każdego obszaru dorzecza w poniższej lokalizacji znajdują się dokumenty:

  • ostateczne wersje prognoz oddziaływania na środowisko  projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły (aPZRP) i projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby, Niemna i Dunaju (PZRP),
  • podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • sprawozdania z konsultacji społecznych prognoz oddziaływania na środowisko projektów aPZRP/PZRP wraz ze stanem rozpatrzenia uwag i wniosków
  • Font Resize