Konferencja 23.06.2020 r.

Prezentacja nr 1 – Rola PGW Wód Polskich w ochronie przed powodzią i suszą

Prezentacja nr 2 – Założenia do metodyki oraz proces planistyczny 

Prezentacja nr 3 – Weryfikacja celów i działań projektu 

Prezentacja nr 4 – Analiza rozkładu przestrzennego ryzyka powodziowego 

Prezentacja nr 5 – Podejście do budowy wariantów planistycznych 

Prezentacja nr 6 – Podejście do analiz ekonomicznych

Prezentacja nr 7 – Podejście do analiz środowiskowych

Font Resize