Gdańsk 6.09

W ramach konsultacji społecznych aPZRP w regionie objętym nadzorem RZGW we Gdańsku zaplanowano 4 spotkania. Trzy z nich, w Gdańsku, Elblągu i Słupsku, odbyły się pod koniec maja br.

Kolejne spotkanie w Gdańsku 6 września, poświęcone będzie głównie kwestii zagrożenia powodzią od strony morza i morskich wód wewnętrznych dla Pomorza Gdańskiego.

Rejestracja zakończona.

 

Agenda spotkania
Informujemy, że spotkania będą rejestrowane.

Przypominamy, że cały czas można składać uwagi i wnioski do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dotyczących obszaru dorzecza Wisły. Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje,
− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail konsultacje@stoppowodzi.pl;
− pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (formularz w formie pliku PDF lub Word dostępny – TUTAJ);
− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 i potrwa do godz. 15.00. Podczas tych 5 godzin zaplanowane są dwa bloki prezentacji oraz czas na odpowiedzi na pytania zadane na czacie dostępnym przez cały czas trwania spotkania.

Projekty aPZRP  dostępne na stronie internetowej projektu: www.stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/.

Font Resize