Filmy

Spot Stop Powodzi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ogłoszone przez Ministra Infrastruktury konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Cykl 28 debat jest poświęcony analizie 381 działań w celu poprawy bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych powodzią. To najważniejszy etap realizowanego przez Wody Polskie projektu aPZRP.

Film

Spot

Animacja o projekcie i konsultacjach społecznych

W ramach kampanii informacyjnej dotyczącej projektu aPZRP oraz towarzyszącym jej konsultacjom społecznym powstała animacja, która jest jednocześnie krótką instrukcją w jaki sposób zgłaszać uwagi i wnioski do projektów. 

Film z udziałem ekspertów

Zapraszamy również do obejrzenia filmu, w którym eksperci przybliżają nam powódź, która – obok suszy – jest największym zagrożeniem związanym z ocieplaniem się klimatu. Wyzwaniem jest takie zarządzanie ryzykiem powodziowym, by dać jak najlepszą ochronę mieszkańcom zagrożonych terenów, gospodarce, środowisku oraz dziedzictwu kulturowemu. Służą temu, aktualizowane w 6-letnich cyklach, plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje obecnie drugi cykl planistyczny zarządzania ryzykiem powodziowym, w ramach którego 22 grudnia 2020 r. rozpoczną się konsultacje społeczne, trwające przez 6 miesięcy. 

Jak powstał mural „Stop Powodzi. W trosce o Twoje bezpieczeństwo”

We Wrocławiu powstał mural według projektu Zofii Paszkiewicz, zwyciężczyni naszego konkursu „Stop Powodzi. W trosce o Twoje Bezpieczeństwo”. Poznajcie laureatkę, zobaczcie, jak powstawał mural i jak wygląda nagrodzony projekt przeniesiony na ścianę budynku przy jednym z ważniejszych skrzyżowań centrum miasta.

Font Resize