Konferencja 17.11.2020 r.

Prezentacja nr 1 – Cele zarządzania ryzykiem

Prezentacja nr 2 – Realizacja działań związanych z ryzykiem powodziowym

Prezentacja nr 3 – Aktualizacja celów zarządzania ryzykiem powodziowym

Prezentacja nr 4 – Podejście metodyczne do analiz projektowych i wyłonione typy działań

Prezentacja nr 5 – Rola administracji rządowej

Prezentacja nr 6 – Główne wnioski z analiz przeprowadzonych w dorzeczach

Font Resize