Trwa rejestracja na spotkania konsultacyjne aPZRP/aPZRPM w Gdańsku i Szczecinie

Spotkania konsultacyjne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) odbywają się w całym kraju. Trwa rejestracja na dodatkowe debaty w Szczecinie (3 września) oraz Gdańsku (6 września). Podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych w formule online szczegółowo będą omawiane działania i inwestycje zaplanowane w aPZRP od strony morza i wewnętrznych wód morskich. 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Agendy oraz linki do rejestracji na spotkania są dostępne:

 

Font Resize