Aktualności

Stop Powodzi. 19. spotkanie konsultacyjne aPZRP odbyło się w Dęblinie
Stop Powodzi. 19. spotkanie konsultacyjne aPZRP odbyło się w Dęblinie

Mierzący 303 km długości Wieprz jest drugą po Bugu rzeką wpływającą na sytuację powodziową w regionie.

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Lublinie
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Lublinie

Wśród 12 działań zaplanowanych w regionie największym jest rewitalizacja i przebudowa lubelskiego Zalewu Zemborzyckiego.

Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Radomiu
Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Radomiu

Główne obszary problemowe na odcinku „radomskim” to Kamienna – Wąchock, Wolbórka – Tomaszów Mazowiecki, Wyżnica – Wilków i Środkowa Wisła – Wisła lubelska.

Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie
Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie

W całym regionie wodnym Środkowej Wisły i zlewni planistycznej Dolnej Narwi przewidziano w aPZRP w sumie 105 działań.

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP we Włocławku
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP we Włocławku

Jedno z największych zadań planowanych w całym regionie to makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego.

Stop Powodzi. W Olsztynie półmetek spotkań konsultacyjnych aPZRP
Stop Powodzi. W Olsztynie półmetek spotkań konsultacyjnych aPZRP

Wśród planowanych dla tego regionu w projekcie aPZRP jest 9 działań technicznych i 3 nietechniczne.

Konsultacje aPZRP – rozpoczynamy rejestrację na spotkania we Wrocławiu i Zgorzelcu
Konsultacje aPZRP – rozpoczynamy rejestrację na spotkania we Wrocławiu i Zgorzelcu

Zbliżamy się do półmetka spotkań konsultacyjnych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP).

Stop Powodzi. W Białymstoku odbyły się konsultacje społeczne aPZRP
Stop Powodzi. W Białymstoku odbyły się konsultacje społeczne aPZRP

Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów

Font Resize