Aktualności

Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie
Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie

W całym regionie wodnym Środkowej Wisły i zlewni planistycznej Dolnej Narwi przewidziano w aPZRP w sumie 105 działań.

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP we Włocławku
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP we Włocławku

Jedno z największych zadań planowanych w całym regionie to makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego.

Stop Powodzi. W Olsztynie półmetek spotkań konsultacyjnych aPZRP
Stop Powodzi. W Olsztynie półmetek spotkań konsultacyjnych aPZRP

Wśród planowanych dla tego regionu w projekcie aPZRP jest 9 działań technicznych i 3 nietechniczne.

Konsultacje aPZRP – rozpoczynamy rejestrację na spotkania we Wrocławiu i Zgorzelcu
Konsultacje aPZRP – rozpoczynamy rejestrację na spotkania we Wrocławiu i Zgorzelcu

Zbliżamy się do półmetka spotkań konsultacyjnych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP).

Stop Powodzi. W Białymstoku odbyły się konsultacje społeczne aPZRP
Stop Powodzi. W Białymstoku odbyły się konsultacje społeczne aPZRP

Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Stalowej Woli
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Stalowej Woli

Region wodny Górnej-Wschodniej Wisły, obejmujący woj. podkarpackie, ma naturalne warunki sprzyjające zagrożeniu powodziowemu.

Rozpoczynamy rejestrację na spotkania konsultacyjne w Lublinie i Dęblinie
Rozpoczynamy rejestrację na spotkania konsultacyjne w Lublinie i Dęblinie

Trwają konsultacje społeczne projektu aktualizowanego planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Górnej-Wschodniej Wisły

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Jaśle
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Jaśle

Największa inwestycja to budowa wspomnianego już wielofunkcyjnego (czyli nie tylko przeciwpowodziowego, ale przede wszystkim łagodzącego skutki suszy) zbiornika Kąty-Myscowa za ok. 1 mld zł.

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Rzeszowie
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Rzeszowie

Dla stolicy województwa podkarpackiego niewątpliwie największe znaczenie będą miały dwa kluczowe przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem przed powodzią dolin Strugu i Młynówki przepływających przez Rzeszów.

Font Resize