Aktualności

Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP we Wrocławiu
Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP we Wrocławiu

Dla regionu wodnego Środkowej Odry w projekcie aPZRP skierowanym do konsultacji, zaplanowano dokładnie 99 działań.

Zapraszamy na wspólne spotkania konsultacyjne aPZRP i II aPGW
Zapraszamy na wspólne spotkania konsultacyjne aPZRP i II aPGW

Trwają konsultacje społeczne dwóch najważniejszych dokumentów planistycznych aPZRP i II aPGW.

Stop Powodzi. 19. spotkanie konsultacyjne aPZRP odbyło się w Dęblinie
Stop Powodzi. 19. spotkanie konsultacyjne aPZRP odbyło się w Dęblinie

Mierzący 303 km długości Wieprz jest drugą po Bugu rzeką wpływającą na sytuację powodziową w regionie.

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Lublinie
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Lublinie

Wśród 12 działań zaplanowanych w regionie największym jest rewitalizacja i przebudowa lubelskiego Zalewu Zemborzyckiego.

Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Radomiu
Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Radomiu

Główne obszary problemowe na odcinku „radomskim” to Kamienna – Wąchock, Wolbórka – Tomaszów Mazowiecki, Wyżnica – Wilków i Środkowa Wisła – Wisła lubelska.

Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie
Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie

W całym regionie wodnym Środkowej Wisły i zlewni planistycznej Dolnej Narwi przewidziano w aPZRP w sumie 105 działań.

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP we Włocławku
Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP we Włocławku

Jedno z największych zadań planowanych w całym regionie to makroniwelacja w czaszy Zbiornika Włocławskiego.

Font Resize