Konsultacje SOOŚ aPZRP zostały przedłużone

Decyzją Prezesa Wód Polskich konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy Dunaju, Niemna i Łaby w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) planów zostały przedłużone do 12 listopada 2021 r. Wydłużenie terminu konsultacji wynika ze zgłaszanych w czasie spotkań konsultacyjnych uwag społeczeństwa wskazujących na potrzebę wydłużenia czasu trwania konsultacji społecznych.

Jednocześnie przypominamy, że przez cały czas  można zgłaszać uwagi i wnioski do aktualizowanych dokumentów m.in. poprzez specjalny formularz 

Wszelkie informacje w zakresie konsultacji społecznych SOOŚ aPZRP znajdą Państwo na bieżąco w aktualnościach na stronie www.stoppowodzi.pl

Font Resize