Stop Powodzi w Gorzowie Wlkp. Konsultacje społeczne projektu aktualizacji PZRP

Gorzów Wlkp. to pierwsze miasto w regionie wodnym Warty, w którym 9 marca odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu aktualizowanego planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszaru dorzecza Odry. 10 i 11 marca odbędą się spotkania w Poznaniu i Kaliszu. W projekcie aktualizacji PZRP przewidziano dla tego regionu w sumie 44 działania.

Strategia działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Regionie Wodnym Warty to przykład synergii projektu aPZRP z planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w postaci szeregu działań, m.in. retencyjnych, mających na celu przede wszystkich zatrzymanie wody w miejscu, gdzie spadła, aby racjonalnie wykorzystywać te zasoby w okresach suchych.
– Wielkopolska i Region Wodny Warty to przykład, w jaki sposób przy planowaniu działań minimalizujących zagrożenie powodziowe, staramy się również przeciwdziałać skutkom suszy. To poważne wyzwanie, ale mamy nadzieję, że przy społecznym wsparciu oba te cele uda nam się zrealizować – powiedział przed spotkaniem w Gorzowie Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej. Przykładem takich działań jest m.in. wielofunkcyjny zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. To największe projektowane dla regionu w aPZRP przedsięwzięcie. Inwestycja, której koszt szacowny jest na ponad 1 mld zł, ma zarówno łagodzić skutki suszy, jak i zapobiegać powodziom na Prośnie i Warcie.

Nowe działania i kontynuacja prac

Z przewidzianych w projekcie aktualizacji PZRP dla Regionu Wodnego Warty działań, aż 39 to kontynuacje zadań już rozpoczętych. Wśród nich znalazły się te związane z systemami ostrzegania, w tym m.in. budowa i usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami oraz rozwój systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych. Uwagi wymagała także modernizacją urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Jeziorsko w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz modernizacja jazu na tym zbiorniku. Grupa zadań kontynuowanych to także m.in.: modernizacje wałów przeciwpowodziowych, w tym lewostronnego obwałowania Warty w gm. Pyzdry, prawostronnego obwałowania Prosny w gm. Pyzdry, lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na polderze Rumin w gm. Stare Miasto oraz lewostronnego przeciwpowodziowego wału Warty na terenie wsi Rumin. W planie ujęta jest również przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka na terenie Częstochowy. – Ostatni odcinek Warty do ujścia do Odry, znajdujący się w obszarze Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., to obszar nie tylko atrakcyjny przyrodniczo, ale także narażony na powodzie. Zakwalifikowanie dość długiego odcinka Warty i zasilającej ją Noteci jako obszaru problemowego wynika głównie z ryzyka możliwości wystąpienia potencjalnej awarii obwałowania. Dlatego na tym obszarze ważne jest przede wszystkim bieżące utrzymanie w dobrym stanie wałów przeciwpowodziowym – tłumaczy Bogumił Nowak, dyrektor RZGW Poznań.

To pierwsza aktualizacja PZRP

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. i potrwają do 22 czerwca br. Już napływają pierwsze uwagi i wnioski. Równocześnie odbywają się spotkania konsultacyjne. W sumie odbędą się w aż 28 miejscowościach w całym kraju. Debaty z lutego oraz odbywające się w marcu i kwietniu organizowane są w trybie online. Gdy zostaną złagodzone bądź zniesione obostrzenia związane z pandemią, spotkania konsultacyjne mogą być organizowane w tradycyjnej formule. Informacje na ten temat publikowane są na bieżąco w aktualnościach na stronie www.stoppowodzi.pl Także tam dostępne są projekty aktualizowanych PZRP.

Font Resize