Konferencja podsumowująca przygotowanie projektów IIaPGW oraz aPZRP. Trwa rejestracja.

W dniach 17-18 listopada 2021 r. zapraszamy na ogólnopolską konferencję podsumowującą przygotowanie projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Rejestracja na to spotkanie potrwa do 15 listopada. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią konferencja zorganizowana będzie w trybie online. 

Wszystkich chętnych do udziału zapraszamy do rejestracji na stronie projektu IIaPGW:

W trakcie dwudniowej konferencji omawiane będą m.in. wyniki konsultacji społecznych oraz kluczowe działania zaplanowane w ramach obu projektów. Dodatkowo zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji, będą prowadzone oddzielne panele dyskusyjne dotyczące aPZRP oraz IIaPGW.
Przy rejestracji prosimy o zaznaczenie, w którym bloku tematycznym będą Państwo chcieli wziąć udział.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań związanych z tematyką konferencji. Odpowiedzi na wybrane pytania zostaną udzielone podczas dyskusji na koniec konferencji. W związku z tym, że proces konsultacji społecznych projektów IIaPGW i aPZRP został zakończony, ewentualne pytania zadane w trakcie konferencji nie będą elementem konsultacji, a tym samym nie będą miały wpływu na treści dokumentów planistycznych.
Zarejestruj się już dziś poprzez formularz online i weź aktywny udział w konferencji z możliwością zadawania pytań na czacie.

Projekty aPZRP i IIaPGW należą do najważniejszych dokumentów planistycznych systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Podczas konferencji przedstawione będą kluczowe działania zaplanowane w obu dokumentach oraz wnioski z konsultacji społecznych. W agendzie spotkania, która dostępna jest poniżej, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia konferencji zaplanowano osobne panele dyskusyjne dotyczące aPZRP i IIaPGW. W trakcie konferencji – zarówno w części ogólnej, jak i na panelach dyskusyjnych – możliwe będzie zadawanie na czacie pytań dotyczących projektów dokumentów.

Aktualizowane po raz drugi plany gospodarowania wodami stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan polskich zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości (więcej informacji jest dostępnych na stronie www.apgw.gov.pl. Skoordynowane z nimi, uaktualniane po raz pierwszy plany zarządzania ryzykiem powodziowym, mają na celu poprawę bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka powodzi na zagrożonych terenach (więcej na www.stoppowodzi.pl).

Konsultacje społeczne aPZRP i IIaPGW były najważniejszym etapem realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektów. Każdy mógł zabrać głos. W konsultacjach aPZRP, które odbywały się od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 r. podczas 31 spotkań w całym kraju udział wzięło ponad 2,5 tys. osób. Natomiast w 15. spotkaniach konsultacyjnych IIaPGW, od 14 kwietnia do 14 października br., uczestniczyło aktywnie ponad 1 tys. osób. Projekty IIaPGW oraz aPZRP, uzupełnione o wnioski i uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostaną przyjęte w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.stoppowodzi.pl oraz www.apgw.gov.pl

Font Resize