Miesiąc: maj 2022

Finał procesu konsultacyjnego projektu aPZRP

Zakończył się proces rozpatrywania uwag i wniosków zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły oraz projektów planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby, Niemna i Dunaju (PZRP).

Font Resize