ZMIANY W USTAWIE PRAWO WODNE

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie dnia 22.12.2021 r. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2368) zgodnie z art. 3. ust. 3  pkt. 7 plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy – stają się planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w rozumieniu art. 172 ust. 1 niniejszej ustawy (Prawo wodne Dz.U. 2021 poz. 2233) i podlegają przeglądowi do dnia 22 grudnia 2022 r. i w razie potrzeby aktualizacji.

Font Resize