Webinarium- aPZRP w praktyce JST

Już dziś do 16 czerwca 2022 r. można się zapisać na bezpłatne szkolenie online dotyczące praktycznych aspektów zastosowania planów zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Praktyczna wiedza dotyczącą planów daje możliwość lepszego zarzadzania ryzykiem powodziowym w gminie, powiecie, w województwie.

 Zapraszamy osoby z jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialne za aspekty przeciwdziałania powodzi do pogłębienia wiedzy z zakresu planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Cykl bezpłatnych seminariów obejmuje:

 Aspekty prawne obowiązywania PZRP/aPZRP  w dniu 20.06.2022 r. (w godz. 10.00-11.30)

 Aspekty praktyczne wynikające z obowiązku przeglądu i aktualizacji PZRP  w dniu 21.06.2022 r. (w godz. 10.00-11.30)

 Inne zagadnienia dot. realizacji działań przewidzianych w ramach PZRP/aPZRP w dniu 22.06.2022 r. –(w godz. 10.00-11.30)

Font Resize