Webinaria Stop Powodzi dostępne online

W dniach 20-22 czerwca 2022 r. odbyły się Webinaria Stop Powodzi, których celem było przekazanie praktycznej wiedzy przedstawicielom gmin, powiatów i województw, jak lepiej zarządzać ryzykiem powodziowym.

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach online, przygotowane zostały nagrania ze spotkań, które od dzisiaj są dostępne na kanale Wód Polskich.

Na spotkaniach poruszono aspekty prawne i praktyczne wynikające z obowiązku przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem oraz inne zagadnienia dotyczące realizacji działań przewidzianych w ramach PZR/aPZRP, w tym m.in. obowiązki wynikające z Dyrektywy Powodziowej, wdrażanie poszczególnych typów działań, rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, konieczność uwzględnienia wyników aPZRP/PZRP w dokumentach opracowywanych przez JST, proces realizacyjny polderów, działanie Hydroportalu, jak zgłaszać uwagi do kolejnych aktualizacji planów oraz działania edukacyjne i informacyjne.

Dostępne są trzy webinaria:
  • Aspekty prawne obowiązywania PZRP/aPZRP,
  • Aspekty praktyczne wynikające z obowiązku przeglądu i aktualizacji PZRP,
  • Inne zagadnienia dot. realizacji działań przewidzianych w ramach PZRP/aPZRP.

  • Praktyczna wiedza dotyczącą planów daje możliwość lepszego zarzadzania ryzykiem powodziowym w gminie, powiecie, województwie, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi materiałami.

    Bezpośrednie linki do nagrań:

    Font Resize