Wdrożenie instrumentów

W ramach projektu pn. „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 243/2017/Wn50/NE-WU/D) zrealizowano 9 opracowań.  Projekt obejmuje opracowanie Instrumentów przewidzianych do realizacji w ramach planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Instrumenty te są narzędziami pomocniczymi (wobec działań), oddziałującymi pośrednio na osiąganie celów zarządzania ryzykiem powodziowych. Opracowane Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują przede wszystkim działania przygotowujące rozwiązania prawne. Mają one za zadanie wspierać realizację działań PZRP, a także ich aktualizacji, a tym samym zapewnić skuteczne wdrażanie jednego z dokumentów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Instytucja finansująca:

Font Resize