Stop Powodzi. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o powodzi. Film ekspercki

Eksperci przybliżają nam powódź, która – obok suszy – jest największym zagrożeniem związanym z ocieplaniem się klimatu. Wyzwaniem jest takie zarządzanie ryzykiem powodziowym, by dać jak najlepszą ochronę mieszkańcom zagrożonych terenów, gospodarce, środowisku oraz dziedzictwu kulturowemu. Służą temu, aktualizowane w 6-letnich cyklach, plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje obecnie drugi cykl planistyczny zarządzania ryzykiem powodziowym, w ramach którego 22 grudnia 2020 r. rozpoczną się konsultacje społeczne, trwające przez 6 miesięcy. Zapraszamy na film.

Font Resize