Wody Polskie monitorują stany rzek i usuwają skutki nawalnych deszczy na południu kraju

W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz aktualną sytuacją hydrologiczną na południu kraju pracownicy Wód Polskich podejmują aktywne działania i czynności zmierzające do zminimalizowania skutków występowania fal wezbraniowych w województwach: Śląskim, Opolskim, Dolnośląskim oraz Małopolskim. Na bieżąco monitorujemy sytuacje przy pomocy własnych służb terenowych, współpracując z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego oraz policją i strażą pożarną.

Bieżące informacje oraz komunikaty na temat stanu rzek dostępne są pod linkami:

Wody Polskie: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2938-stop-powodzi-wody-polskie-monitoruja-stany-rzek-i-usuwaja-skutki-nawalnych-deszczy-na-poludniu-kraju 

RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1736-intensywny-monitoring-sytuacji-w-zwiazku-z-nawalnymi-opadami-deszczu-na-dolnym-slasku-i-opolszczyznie

RZGW Gliwice: https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1696-sytuacja-hydrologiczna-w-regionach-wodnych-gornej-odry-oraz-malej-wisly-stan-na-21-08-2022-r-godz-13-20

RZGW Kraków: https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/2526-nawalne-deszcze-spowodowaly-zniszczenia-wody-polskie-monitoruja-sytuacje

Font Resize