Stop Powodzi. W Olsztynie półmetek spotkań konsultacyjnych aPZRP

8 kwietnia w Olsztynie odbyło się 14. spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). W regionie wodnym Łyny i Węgorapy (dorzecze Pregoły), za którego administrację odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przewidziano łącznie 12 działań, mających na celu zmniejszenie ryzyka powodziowego. Za najważniejszą kwestię w regionie uznano zwiększenie retencji dolin rzecznych oraz zapewnienie funkcjonalności istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej.

Spotkanie w stolicy Warmii i Mazur było 14. ze spotkań zaplanowanych w 28 polskich miastach ważnych z punktu widzenia celów aPZRP. – Konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym to przedsięwzięcie o bezprecedensowej skali. W ciągu pół roku eksperci „odwiedzą” wszystkie regiony wodne w Polsce. Dla mieszkających tam ludzi to okazja do włączenia się w prace nad projektami powstających dokumentów planistycznych, które powstają w celu dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Cieszy nas żywe zainteresowanie tą problematyką. Oprócz ponad 1200 osób, które wzięły bezpośrednio udział w spotkaniach konsultacyjnych otrzymaliśmy także szereg uwag oraz wniosków przesłanych drogą elektroniczna i pocztową. Czekamy na kolejne – to cenna pomoc w naszych pracach – powiedziała Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.

Nizinny region ze spokojnymi rzekami i jeziorami, ale…

Region wodny Łyny i Węgorapy należy do obszaru dorzecza Pregoły, leżącego w większości w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Głównymi rzekami w regionie są: Łyna o długości około 208 km oraz Węgorapa (ok. 66 km). Podobnie jak w całej Polsce północno-wschodniej warunki hydrologiczne są tu typowe dla rzek nizinnych.  Wśród planowanych dla tego regionu w projekcie aPZRP jest 9 działań technicznych i 3 nietechniczne. Najważniejszym z nich jest budowa zbiornika retencyjnego na rzece Mała Łyna w gm. Dobre Miasto. Inwestycja ta pochłonie 9,3 mln zł. Ważne jest także umocnienie skarpy rzeki Łyny w pasie granicznym w gm. Sępopol. Wiele z działań dotyczy zwiększenia retencyjności w zlewni, co jest niezwykle ważnym elementem w całym procesie gospodarowania wodami – Fakt, że zagrożenie powodziowe jest u nas niewielkie w porównaniu np. do rejonów górskich oraz wyżynnych, i dotyczy stosunkowo małej liczby mieszkańców, nie może usypiać czujności. W Wodach Polskich staramy się eliminować każde potencjalne niebezpieczeństwo w myśl maksymy, aby być mądrym przed szkodą. Woda to zdradliwy żywioł, szczególnie w obliczu ocieplania się klimatu, które zwiększają niebezpieczeństwo gwałtownych deszczy o charakterze bez mała tropikalnym – powiedział Mirosław Markowski, dyrektor PGW Wody Polskie – RZGW w Białymstoku.

To pierwsza aktualizacja PZRP

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) opracowywane są na 6 lat. Obecnie ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne dotyczą projektów planów, które są w tym roku po raz pierwszy aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. i potrwają do 22 czerwca br. Ze względu na pandemię spotkania, jak również debata w Olsztynie, odbywają się w trybie online. Spotkania odbyły się dotąd w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli i Białymstoku. Następne debaty we Włocławku, Warszawie i Radomiu odbędą się w dniach 13-15 kwietnia. Informacje o konsultacjach aPZRP oraz projekty konsultowanych dokumentów są dostępne na stronie www.stoppowodzi.pl

Font Resize