Stop Powodzi w Kaliszu. Konsultacje społeczne projektu aktualizacji PZRP

Spotkaniem w Kaliszu zakończyły się 11 marca konsultacje społeczne projektu aktualizowanego planu zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Warty w dorzeczu Odry. Dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Kalisza szczególne znaczenie będzie miał planowany zbiornik Wielowieś Klasztorna. To było 7. z 28 spotkań. Wcześniej konsultacje aPZRP odbyły się w Gorzowie Wlkp. i Poznaniu.

Region Wodny Warty to przykład synergii projektu aPZRP z planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w postaci szeregu działań, m.in. retencyjnych, mających na celu przede wszystkich zatrzymanie wody w miejscu, gdzie spadła, aby racjonalnie wykorzystywać te zasoby w okresach suchych. Przykład takich działań to m.in. wielofunkcyjny zbiornik Wielowieś Klasztorna. Ten stale wypełniony zbiornik ma mieć powierzchnię 1704 ha i magazynować blisko 50 mln m3 wody. Powstanie na terenie powiatów: kaliskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego oraz gmin: Sieroszewice, Godziesze Wielkie, Brzeziny, Kraszewice i Grabów nad Prosną. – Zbiornik zapewni ochronę przeciwpowodziową Kaliszowi i okolicom oraz ochroni ludność przed skutkami suszy oraz niedoboru wody na coraz większych obszarów Wielkopolski. Ten duży akwen dostarczy także odpowiednią ilość dobrej jakości wody dla funkcjonowania społeczeństwa, środowiska i gospodarki regionu. Koszt inwestycji to ponad 1 mld zł – powiedział Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planowane działania

Budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna na Prośnie to najważniejsze projektowane w aPZRP działanie. Drugie to poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Warty dzięki budowie polderu Golina w pow. konińskim (koszt – ponad 406 mln zł). Wśród innych zaplanowanych działań znalazły się te związane z systemami ostrzegania, w tym m.in. budowa i usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami oraz rozwój systemu monitorowania, wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowych. Kolejne to zadania związane z modernizacją urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Jeziorsko. Ten zbiornik retencyjny położony na styku woj. wielkopolskiego i łódzkiego (pow. ponad 42 km2 i poj. ponad 200 mln m3) ma już blisko 40 lat i wymaga modernizacji i remontów. W aPZRP przewidziano szereg modernizacji obiektów hydrotechnicznych zbiornika, w tym jazu. Ostatnia grupa zadań kontynuowanych to m.in.: modernizacje wałów przeciwpowodziowych: lewostronnego obwałowania Warty w gm. Pyzdry, prawostronnego obwałowania Prosny w gm. Pyzdry, lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na polderze Rumin w gm. Stare Miasto oraz lewostronnego przeciwpowodziowego wału Warty na terenie wsi Rumin. W planie, w ramach zadań realizowanych przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ujęta jest również przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka na terenie Częstochowy.

Aktualizacja PZRP co 6 lat

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020r. i potrwają do 22 czerwca br. Już napływają pierwsze uwagi i wnioski. Równocześnie odbywają się spotkania konsultacyjne. W sumie odbędą się w aż 28 miejscowościach w całym kraju. Debaty, które odbyły się w lutym oraz te w marcu i kwietniu były i są organizowane w trybie online. Może się to zmienić, gdy zostaną złagodzone, bądź zniesione obostrzenia związane z pandemią. Wówczas spotkania będą się odbywały w tradycyjnej formule. Trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem rozpoczyna się rejestracja na konkretne spotkanie. Wszystkie niezbędne informacje oraz projekty aktualizowanych PZRP publikowane są na bieżąco na stronie www.stoppowodzi.pl

Font Resize