Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie

Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Warszawie

Regionowi wodnemu Środkowej Wisły oraz zlewni Dolnej Narwi dedykowane zostały trzy spotkania w cyklu konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). 14 kwietnia debatę zorganizowano w Warszawie. W obszarach problemowych tej części regionu zaplanowano 41 działań przeciwpowodziowych. Są to przede wszystkim rozbudowy, przebudowy i modernizacje liczących setki kilometrów obwałowań.

Plany zarządzania ryzkiem powodziowym (PZRP) z listą konkretnych działań w całym kraju opracowywane są raz na 6 lat. Obecnie dokumenty te, w tym ich część dotycząca m.in. regionu wodnego Środkowej Wisły, są aktualizowane po raz pierwszy. Od 22 grudnia 2020 r. trwają, ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP. To kluczowy etap prac na projektami dokumentów. Debaty odbędą się aż w 28 miastach. Właśnie przekroczyły półmetek. Jak na razie, wszystkie debaty odbywają się w trybie online.

Wisła źródłem zagrożenia

W całym regionie wodnym Środkowej Wisły i zlewni planistycznej Dolnej Narwi przewidziano w aPZRP w sumie 105 działań. W centralnej części regionu, na Mazowszu, są to głównie rozbudowy, modernizacje i naprawy wałów. – Przeznaczamy na to setki milionów złotych. To konieczne wobec potencjalnych zagrożeń, jakie niosą wezbrania z górnego odcinka dużej rzeki – królowej polskich rzek. Wały to bardzo ważne zabezpieczenie dla mieszkańców położonych wzdłuż niej terenów. Wymagają naszej nieustannej uwagi – ciągle mamy w pamięci rolę, jaka odegrały podczas wielkiej powodzi z 2010 roku. W mniejszej skali spełniają swoją funkcję przy każdych wiosennych roztopach lub długotrwałych opadach deszczu w górach i na terenach podgórskich – powiedział przed spotkaniem w Warszawie Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej.

645 kilometrów obwałowań

Region wodny Środkowej Wisły obejmuje zlewnię rzeki Wisły od ujścia Sanny do Włocławka. Do największych prawobrzeżnych dopływów Wisły w tym regionie należą: Narew (w dolnym odcinku razem z Bugiem i Wkrą), Świder, Skrwa, a lewobrzeżnych: Kamienna, Iłżanka, Radomka, Pilica i Bzura. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwróciła uwagę na skalę problemów powodowanych przez rzeki w centralnej części dorzecza Wisły. – W całym dorzeczu Wisły długość rzek stanowiących obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wynosi ponad 18 tys. km. Z tego aż 4,5 tys. km znajduje się w naszym regionie. To najwięcej w całym kraju i wymaga adekwatnych środków zaradczych. Służą temu obwałowania, których łączna długość na odcinku administrowanym przez PGW WP RZGW w Warszawie jest największa w kraju i wynosi aż 645 km. Równie istotną grupę problemów dostrzeżonych w projektowanych działaniach stanowi otoczenie Zalewu Zegrzyńskiego ze  Stopniem Wodnym Dębe – powiedziała. Najważniejsze działania zaplanowane w centralnej części regionu wodnego Środkowej Wisły, w sumie za blisko pół miliarda złotych, to: remont wałów rzeki Długiej w otoczeniu Zalewu Zegrzyńskiego, rozbudowa obwałowania rzeki Wisły i Wilgi na terenie gminy Wilga w powiecie garwolińskim, modernizacja wału przeciwpowodziowego Wisły w gm. Łomianki, przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły w gm. Sobienie Jeziory i Karczew oraz rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Okrzejki w gm. Maciejowice w powiecie garwolińskim i rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.

Szesnaste spotkanie konsultacyjne

W aPZRP zaplanowano najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat i wszystkich zainteresowanych. Uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy m.in. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.                 

W trwających konsultacjach społecznych odbyły się dotąd spotkania w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu i Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku, Olsztynie i Włocławku. 15 kwietnia odbędzie się debata w Radomiu, a w dn. 21-22 kwietnia w Lublinie i Dęblinie. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl

Font Resize