Stop Powodzi. Spotkanie konsultacyjne aPZRP w Radomiu

37 działań przeciwpowodziowych zaplanowanych w południowej części regionu wodnego Środkowej Wisły i zlewni Pilicy omawiano podczas spotkania zorganizowanego 15 kwietnia w Radomiu. Poprzedziły je konferencje w ramach konsultacji społecznych projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) we Włocławku i w Warszawie.

W Radomiu, podobnie jak w Warszawie, głównymi z proponowanych typów działań są remonty, rozbudowy i modernizacje obwałowań. – To oczywista strategia w przypadku nizinnego regionu, przez który przepływa duża rzeka. Wisła na tym odcinku niesie masy wód zebrane w swym górnym biegu stanowiące potencjalne zagrożenie przy wiosennych roztopach lub długotrwałych, obfitych opadach. Musimy tu być zawsze przygotowani na nadejście wielkiej wody – powiedział przed spotkaniem Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej.

Najważniejsze inwestycje

Główne obszary problemowe na odcinku „radomskim” to Kamienna – Wąchock, Wolbórka – Tomaszów Mazowiecki, Wyżnica – Wilków i Środkowa Wisła – Wisła lubelska. – To właśnie na tych obszarach w projekcie aktualizacji planów zaplanowaliśmy budowę zbiornika małej retencji Bzin w zlewni Kamiennej, rozbudowę lewego i prawego wału rzeki Zagożdżonka w gm. Kozienice oraz rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego Wisły w Janowcu w gminie Puławy. Do tego trzeba jeszcze dodać rozbudowę lewego wału Wisły w gminie Ożarów. W sumie te działania będą kosztować blisko 235 mln zł – zapowiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas spotkania przypomniano również unikalne w skali kraju analizy dotyczące możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych w zlewniach planistycznych Pilicy i Wkry. Dokumenty te powstały dla PGW WP RZGW w Warszawie w I cyklu planistycznym PZRP. Analizy mają pomóc w utrzymaniu oraz zwiększaniu istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej Wisły. Są one przykładem synergii działań zwiększających ochronę przeciwpowodziową i jednocześnie minimalizujących zagrożenie suszą.

28 miast na trasie spotkań konsultacyjnych

Plany zarządzania ryzkiem powodziowym (PZRP) z listą konkretnych działań w całym kraju opracowywane są raz na 6 lat. Obecnie dokumenty te, w tym ich część dotycząca regionu wodnego Środkowej Wisły, są aktualizowane po raz pierwszy. Od 22 grudnia 2020 r. trwają, ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP. To kluczowy etap prac na projektami dokumentów. Debaty odbędą się aż w 28 miastach. Jak na razie, wszystkie odbywają się w trybie online.

W aPZRP zaplanowano najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów skupia uwagę uczestników debat i wszystkich zainteresowanych. Uzupełnione o zgłoszone w trakcie konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy m.in. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w grudniu 2021 r. w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Więcej informacji o aPZRP oraz konsultacjach społecznych jest dostępnych na stronie www.stoppowodzi.pl.

Font Resize