Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Lublinie

Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aPZRP w Lublinie

 

Od ponad 3 miesięcy trwają konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). 21 kwietnia dyskusja nt. planu działań dla regionu wodnego Bugu odbyła się w Lublinie. Wśród 12 działań zaplanowanych w całym regionie zdecydowanie największym jest rewitalizacja i przebudowa lubelskiego Zalewu Zemborzyckiego.

– Przywrócenie tego zbiornika do pożądanego stanu to skomplikowana, wieloetapowa operacja. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że to akwen nie tylko o przeciwpowodziowym i retencyjnym znaczeniu. Dla mieszkańców Lublina, a także znacznej części wschodniej Polski bardzo ważna jest również jego funkcja rekreacyjna. Bierzemy to wszystko pod uwagę i realizację tego przedsięwzięcia traktujemy jako zobowiązanie wobec mieszkańców miasta i regionu – powiedział­ Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z gospodarką wodną oraz realizację inwestycji w sektorze gospodarki morskiej i wodnej.

Centralny punkt gospodarki wodnej Lublina i okolic

– Rewitalizacja Zalewu, który ma już 47 lat, będzie polegała na jego odmuleniu i pogłębieniu, a przebudowa na modernizacji zapory czołowej oraz dobudowaniu zbiornika wstępnego zbierającego znaczną część mułu i zanieczyszczeń mineralnych, zanim spłyną one do zalewu. Zbiornik zostanie wyposażony również w przepławki ułatwiające swobodną migrację ryb żyjących w zalewie i rzece Bystrzycy. To bardzo wymagające pod względem technicznym przedsięwzięcie pochłonie blisko 203 mln zł – powiedział Dawid Kostecki, Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą RZGW Lublin. – Po zakończeniu wszystkich prac zbiornik odzyska także walor wielkiego rezerwuaru czystej wody dla mieszkańców Lublina. Nie do przecenienia jest także rola, jaką pełni on w odnawianiu warstw wodonośnych ujęcia wód podziemnych dla miasta – dodał.

Edukacja równie ważna jak inwestycje

Region wodny Bugu obejmuje zlewnię Środkowego Bugu i Dolnego Bugu oraz zlewnię Wieprza, położone na obszarze województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego. Wysokie stany i przepływy Bugu oraz jego dopływów, podobnie jak w innych rzekach wschodniej Polski, rejestrowane są najczęściej wiosną, przy nałożeniu się roztopów i opadów deszczu. Bardzo ważne w regionie są więc także działania polegające na budowie i przebudowie wałów przeciwpowodziowych. To nie wyczerpuje aktywności Wód Polskich w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Uzupełnieniem dla proponowanych rozwiązań technicznych jest edukacja w postaci m.in. akcji szkoleniowych dla mieszkańców miejscowości zlokalizowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Równie ważne jest zahamowanie presji budowlanej na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego w dolinie rzeki Liwiec, w ramach polityki przestrzennej gmin Brańszczyk, Jadów, Łochów, Wyszków i Korytnica.

Powiedzmy razem Stop Powodzi

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są opracowywane na 6 lat. W tym roku są one po raz pierwszy aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. W skali kraju ta lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych na lata 2022-2027. Właśnie ta część dokumentów najbardziej interesuje uczestników debat. Uzupełnione o zgłoszone podczas konsultacji wnioski i uwagi (może je zgłaszać każdy np. za pośrednictwem formularza na stronie www.stoppowodzi.pl), projekty aktualizowanych planów powinny zostać przyjęte w drodze rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się w 28 miastach w całej Polsce. Ze względu na pandemię debaty odbywają się w trybie online. Więcej informacji o konsultacjach oraz projekty konsultowanych dokumentów są dostępne stronie na www.stoppowodzi.pl

Font Resize