Stop Powodzi. Konsultacje społeczne aktualizowanych PZRP w Bydgoszczy

16 marca w Bydgoszczy odbyły się konsultacje społeczne projektu aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla regionu wodnego Noteci. Chociaż region zmaga się przede wszystkim z suszą hydrologiczną to zagrożenie powodziowe i tu nie daje o sobie zapomnieć. W projekcie aPZRP przewidziano 48 działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego. Są to głównie remonty obwałowań oraz modernizacje lokalnych urządzeń hydrotechnicznych na Noteci i jej dopływach.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są kluczowym dokumentem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, wynikającym wprost z unijnej Dyrektywy Powodziowej. – Obecnie jesteśmy na najważniejszym etapie opracowywania aktualizacji tych dokumentów, a mianowicie podczas konsultacji społecznych. Za ich opracowanie odpowiadają Wody Polskie, a za przeprowadzenie konsultacji minister właściwy ds. gospodarki wodnej – powiedziała Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.

Susza i powódź – dwie odsłony problemów gospodarki wodnej

Region wodny Noteci należy do terenów o najniższych średniorocznych sumach opadów w Polsce i cyklicznie odnotowywana jest tu tzw. niżówka hydrologiczna z odczytami na poziomie poniżej SNQ (średniego niskiego przepływu z wielu lat). Tak było np. w lecie 2020r. – Nie jesteśmy pod względem deficytu wody rejonem wyjątkowym. Podobna sytuacja panuje w całym środkowym pasie kraju. To przede wszystkim efekt ocieplania się klimatu. Niestety, nie są to jedyne problemy wynikające z globalnych zmian klimatu. Równie groźne są powodzie związane z krótkotrwałymi, ale gwałtownymi opadami deszczu oraz roztopowe wezbrania wód. Obfite opady śniegu w lutym przypomniały o wciąż realnym zagrożeniu. U mieszkańców terenów zalewowych Noteci powróciły obawy przed podtopieniami, takimi jak np. w Wieleniu w 2011r. Istotą PZRP jest przewidywanie takich zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań ochronnych – powiedział Grzegorz Smytry, dyr. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. 

48 działań w regionie: 11 to działania kontynuowane, 37 – nowe

Najważniejsze przedsięwzięcia modernizacyjne i budowlane zlokalizowano w zachodniej części regionu, w Wieleniu i Drezdenku. Ich koszt szacowany jest na ponad 94 mln zł. Wiele prac dotyczy remontów budowli hydrotechnicznych, w tym m.in. Kanału Bydgoskiego oraz: Śluzy Osowa Góra nr 6 z zabudowaniami i mostem, Śluzy Prądy nr 5 z zabudowaniami i mostem oraz Śluzy Czyżkówko nr 4 z zabudowaniami, na odcinku od 14,8 km do 38,9 km. Uwzględniona została także modernizacja stopni wodnych na dolnej i górnej skanalizowanej Noteci w Łochowie; modernizacja przepompowni Herburtowo i Lubcz Mały, pompowni Józefowice i Antoniny oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego i układu poziomego Kanału Bachorza Duża; rozbudowa Noteci na odcinku Pakość­-Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz; kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki.

Pierwsza aktualizacja PZRP

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są opracowywane na 6 lat. Obecnie po raz pierwszy są aktualizowane. Zaplanowano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. Ogłoszone przez Ministra Infrastruktury i koordynowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie konsultacje społeczne projektów aktualizowanych PZRP rozpoczęły się 22 grudnia 2020r. i potrwają do 22 czerwca br. Już napłynęło kilkadziesiąt uwag i wniosków. Równocześnie odbywają się spotkania konsultacyjne. W sumie odbędą się w aż 28 miejscowościach w całym kraju. Dotąd odbyły się debaty w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp. Poznaniu i Kaliszu. Kolejne zorganizowane zostaną 17 marca w Pile, a w dniach 23 – 25 marca w Rzeszowie, Jaśle i Stalowej Woli. Ze względu na sytuację epidemiczną dyskusje, które odbyły się dotąd oraz organizowane są w marcu i kwietniu, zostaną przeprowadzone w trybie online. Trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem na stronie www.stoppowodzi.pl rozpoczyna się rejestracja na konkretne spotkanie. W przypadku zniesienia ograniczeń konsultacje będą się odbywać w tradycyjnej formule. Wszystkie informacje publikowane są na bieżąco w aktualnościach na stronie www.stoppowodzi.pl. Tam również są dostępne projekty aktualizowanych PZRP.

Font Resize