Ruszyły konsultacje społeczne Stop powodzi!

5 listopada w Dusznikach Zdroju rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami miasta oraz przedstawicielami władz samorządowych. Konsultacje dotyczą proponowanych przez Wody Polskie działań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. To pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych w tym roku na Ziemi Kłodzkiej. Kolejne odbędą się jeszcze w listopadzie, w Szczytnej, Polanicy-Zdroju, Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim. Szczegóły dotyczące konsultacji, w tym proponowanych inwestycji, będą publikowane sukcesywnie w zakładce Stop powodzi! na stronie wroclaw.wody.gov.pl

W ramach pierwszego etapu ochrony przeciwpowodziowej planowane są prace remontowo-odtworzeniowe na wybranych odcinkach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku oraz Białej Lądeckiej i Morawki. Proponowane inwestycje obejmują dziewięć miejscowości, tj.:

  • Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamienny Potok);
  • Stronie Śląskie, Lądek Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i Morawki);
  • Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzylesie (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej).

W każdej z wymienionych miejscowości odbędą się spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów oraz ekspertami Wód Polskich. Proponowane rozwiązania obejmą już istniejącą infrastrukturę. Celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, które utrudniają przejście fali powodziowej. Planowana jest m.in. budowa kanałów ulgi, mostów czy odtworzenie zniszczonych murów oporowych. Realizacja prac nie będzie wiązała się z wywłaszczeniami ani znaczącą ingerencją w środowisko naturalne.

Opracowaniem zakresu robót remontowych i odtworzeniowych zajmuje się Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, która wchodzi w skład Wód Polskich.

Przypomnijmy: Ziemia Kłodzka, z racji swojego położenia, jest rejonem szczególnie narażonym na powodzie. W 1997 i 1998 roku doświadczyła katastrofalnej powodzi, kiedy życie straciło ok. 20 osób, a zniszczeniu uległo wiele miejscowości. 

 Więcej na temat zjawiska powodzi można przeczytać na: powodz.gov.pl

Mapy zagrożenia powodziowego, dotyczące każdego z wybranych rejonów Polski można znaleźć na: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

Font Resize