Rozporządzenia przyjmujące plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 173 ust. 16 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.) w dniu 18 października 2022 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenia w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Pregoły, Niemna i Dunaju, natomiast 27 października 2022 r. podpisał rozporządzenia w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry i Łaby. Rozporządzenia będą opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym, to 23 grudnia 2022 r.

Font Resize