Kolejna inwestycja przeciwpowodziowa dla zwiększenia ochrony mieszkańców Podkarpacia

Dziś w gminie Gorzyce w województwie podkarpackim ruszyła rozbudowa ponad 10 kilometrowego odcinka obustronnych obwałowań rzeki Łęg. Niemal 13,5 tys. mieszkańców na obszarze 6,9 tys. ha będzie skuteczniej chronionych dzięki wałom przeciwpowodziowym rozbudowanym w innowacyjny sposób, ingerujący minimalnie zarówno w życie miejscowej społeczności, jak i lokalnego ekosystemu. Modernizacja infrastruktury powodziowej nie tylko zwiększy poziom bezpieczeństwa tego dynamicznie rozwijającego się regionu, ale także będzie prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego, tak by zachować istniejące siedliska przyrodnicze.

Z okazji uroczystego wbicia łopat pod inwestycję, odbył się briefing prasowy z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Rafała Webera.

Font Resize