Ogólnopolska konferencja Stop Powodzi

Organizatorem konferencji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 Rejestracja na konferencję trwa od 22 października do 9 listopada.
 REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny, a potwierdzenie uczestnictwa oraz  link do wideo konferencji zostaną wysłane na podany w formularzu adres e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania.
Pytania dotyczące konferencji można przesyłać na adres: pytania.stoppowodzi@wide-vision.pl do dnia 22 listopada 2020 r.

Organizatorem konferencji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W sprawach dotyczących rejestracji prosimy o kontakt z wykonawcą Wide Vision Agencja Komunikacji:
e- mail: konferencja.stoppowodzi@wide-vision.pl
tel.: +48 881 708 988

Font Resize