Konsultacje Stop Powodzi! na Ziemi Kłodzkiej zbliżają się do półmetka.

Do tej pory spotkaliśmy się z mieszkańcami i przedstawicielami władz Dusznik-Zdrój, Szczytnej, Polanicy-Zdrój i Stronia Śląskiego.

W trakcie konsultacji przedstawiliśmy projekt ochrony biernej, który zakłada modernizacje istniejącej infrastruktury, m.in. remonty lub przebudowę murów oporowych i innych zabezpieczeń wzdłuż rzek na terenach miejskich. Działania są konieczne, by zlikwidować tzw. wąskie gardła, które sprzyjają powstawaniu zatorów i lokalnym podtopieniom. W planach projektowych jest także zamiana istniejących w rzekach progów na bystrza – to elementy, które nie tylko ułatwiają wodzie meandrowanie, ale też sprzyjają migracji ryb. 

Projekt jest pierwszym etapem ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej, jaki Wody Polskie chcą wprowadzić, by zwiększyć ochronę przeciwpowodziową mieszkańców tego regionu.

Podczas spotkań nie brakowało trudnych pytań i emocji. Kotlina Kłodzka jest miejscem szczególnym, gdzie zdarzają się bardzo gwałtowne wezbrania. Najbardziej dramatyczna powódź w ostatnim czasie miała miejsce w 1997 roku, a kolejna, która zniszczyła Duszniki-Zdrój, Szczytną, Polanicę-Zdrój przyszła w 1998 roku. Wówczas, według relacji mieszkańców, w samych Dusznikach-Zdrój zginęło 9 osób, w Szczytnej – trzy osoby. Mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej doskonale zdają sobie sprawę z niszczycielskiej siły żywiołu na ich terenie. Dlatego oczekują inwestycji, które zwiększą ich bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Tym bardziej, że niemal co roku, wiosną, zdarzają się tu lokalne podtopienia.

Mieszkańcy zgłosili wiele propozycji dotyczących planu, wskazali również miejsca, które ich zdaniem wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Władze oraz mieszkańcy Polanicy Zdrój oczekują bardziej spektakularnych działań, jak np. budowa zapory przeciw rumowiskowej, która zabezpieczy miasto przed zejściem rumoszu, czyli skał i pni drzew, które w 1998 roku zniszczyły znaczną część Polanicy-Zdrój.  Eksperci Wód Polskich na bieżąco analizują przedstawiony plany, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i władz regionu. Efekty prac zostaną ponownie przedstawione lokalnym władzom i mieszkańcom.

Konsultacje są pierwszym etapem współpracy z lokalnymi społecznościami, w celu stworzenia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Wody Polskie już przygotowują kolejne koncepcje, które będą kontynuacją podjętych obecnie działań. Celem jest znaczące zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, adekwatne do ryzyka, jakie panuje w regionie.

Font Resize