23 czerwca ogólnopolska konferencja Stop powodzi

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Aby umożliwić udział w wydarzeniu różnym grupom społecznym Organizator pozostawia sobie decyzje o przyznaniu możliwości udziału osobom zarejestrowanym na konferencję. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z linkiem do wideo spotkania zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail na tydzień przed spotkaniem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania.

Agenda stop powodzi 23 czerwca 2020 v2_Obszar roboczy 1


Rejestracja na konferencję trwa do 18 czerwca 2020 r.

x

Organizatorem konferencji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W sprawach dotyczących rejestracji prosimy o kontakt z wykonawcą Wide Vision Agencja Komunikacji:
e- mail: konferencja.stoppowodzi@wide-vision.pl

Font Resize