Contact Us

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.: +48 22 37 20 230
fax: +48 22 37 20 295
e-mail: kzgw@wody.gov.pl

Wydział Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  

tel.: na +48 22 37 20 230
mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@wody.gov.pl 

Font Resize