Contact Us

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

tel.: +48 22 37 20 260
fax: +48 22 37 20 295
e-mail: kzgw@wody.gov.pl

Wydział Planowania Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  

tel.: +48 22 37 51 305
e-mail: stopsuszy@wody.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@wody.gov.pl 

Font Resize